top of page

Нужна е промяна в идеята морския транспорт да бъде включен в Схемата на ЕС за търговия с емисии

Транспортът е сред секторите с най-яростна конкуренция на световния пазар и Европа не може да си позволи да загуби позиции заради стремежа да опази климата, особено ако усилията за това не са споделени от всички участници в сектора на глобално ниво. Това заяви в Брюксел българският евродепутат Андрей Новаков на заседание на Транспортната комисия, посветено на реформите от законодателния пакет на ЕС за опазване на климата „Готови за цел 55“. В него ЕК иска да се разшири обхватът на Схемата на ЕС за търговия с емисии и в нея да бъде добавен морският транспорт. Намерението на ЕК е да бъдат включени 100% от емисиите от морски курсове, направени в рамките на ЕС и половината от емисиите от превози към и от страни извън Съюза. Предложението на Новаков е това съотношение да бъде редуцирано наполовина и в Схемата да бъдат включени не 100%, а 50% от емисиите, генерирани от превозите на стоки по море в рамките на Евросъюза.


„Опазването на климата е глобална цел и тя трябва да бъде следвана еднакво интензивно в целия свят“, заяви Новаков. „За всички е ясно, че няма как да намалим вредните емисии до 2030 г., без да проведем реформа в абсолютно всеки вид транспорт. Морският сектор по принцип подкрепя промените и включването в Схемата на ЕС за търговия с емисии, но само при координиран подход и стратегия, която отговаря не само на екологичната, но и на икономическата логика“, заяви Новаков. „Длъжни сме да гарантираме, че каквито и промени да наложим, за да подобрим климатичните условия на планетата, няма да навредим на икономическите условия и конкурентоспособността на Европа.“


Схемата на ЕС за търговия с емисии е създадена през 2005 г. с цел да се намалят емисиите парникови газове от енергоемки промишлени отрасли, като в резултат за последните 16 години те са намалели с над 40%. През лятото на 2021 г. ЕС повиши амбициите в областта на климата и се ангажира за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. чрез секторни реформи и мерки, обединени в пакет „Готови за цел 55“. Пакетът включва различни законодателни предложения, сред които включване на емисиите от морския транспорт в Схемата, постепенно премахване на безплатни квоти за емисии на въздухоплаването, повече финансиране за модернизация и иновации и др. Освен това ЕК предлага да се създаде нова самостоятелна схема за търговия с емисии за сградите и автомобилния транспорт.

Comentarios


bottom of page