top of page

Газовият интерконектор с Гърция отличен като успешен проект за енергийна диверсификация в ЕС

Междусистемната газова връзка Гърция-България е пример за инвестиция с принос за стратегическите цели на ЕС за автономност на енергийните доставки и диверсификация на източниците. Това се казва в Доклад за изпълнението на кохезионната политика на ЕС за 2014 - 2020 г., приет с мнозинство от 433 гласа на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.


„Газовата връзка с Гърция не е просто един европейски проект, а доказателство, че в кохезионната политика печелят всички“, коментира евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков след представянето доклада в Страсбург и добави, че „250 млн. евро зачеркнаха нуждата от руски газ и осигуриха на европейците достатъчно гориво за зимата. Радвам се, че началото на този проект бе положено още през 2019 г., преди служебните правителства, защото иначе надали щяхме да видим неговия щастлив край“.


Докладът на Комисията по регионално развитие се счита за ключов документ в края на мандата на настоящия състав на Европейския парламент. В него се обобщават резултатите и предизвикателствата в изпълнението на европейската политика за сближаване на регионите и се извеждат 85 препоръки за бъдещето на кохезионната политика. Сред най-значителните от тях се изтъква необходимостта в следващия дългосрочен бюджет на Европа в направлението за сближаване да бъдат отделени целеви средства за превенция и за справяне с кризи, породени от природни бедствия, както и експертна и техническа помощ за малките населени места при 100% европейско финансиране. Призовава се за по-голяма роля на местената власт в процеса на взимане на решения, като се предлагат конкретни мерки за въвличане на кметовете от най-ранна фаза на планирането, така че инвестициите да следват нуждите на регионите и да бъдат съобразени с техните специфични потребности.


През последната година Андрей Новаков оглави специална група за мониторинг на кохезионната политика в Европейската народна партия. В качеството си на координатор на ЕНП в Комисията за регионално развитие и председател на групата за мониторинг той ръководи няколко мисии за посещение на европейски проекти на терен и разговори с представители на местите и националните власти в различни точки на Европа. Очаква се Групата за мониторинг да проведе мисия и в България в края на месец април.

Comments


bottom of page