top of page

Български европроект отличен като успешна практика в Европарламента в Страсбург

Проектът на Община Враца за модернизиране на градския транспорт и подобряване качеството на въздуха беше представен като успешен пример за инвестиции с европейски средства в Европейския парламент в присъствието на европейския комисар по сближаване и реформи Елиза Ферейра.

Проектът беше разгледан на заседание на Мониторинговата група за наблюдение на кохезионната политика в ЕС, която проведе среща в рамките на пленарната сесия на Европарламента в Страсбург. Освен България, на заседанието като успешни инвестиции бяха откроени още проекти от Австрия, Германия, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Хърватска и Румъния.

„Това е повод за гордост за страната ни и признание за администрацията, която въпреки многото вътрешнополитически сътресения и резки промени успява да доведе важните инвестиционни проекти до край“, заяви българският евродепутат от ЕНП / ГЕРБ Андрей Новаков, който е и координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент.

"Градската мобилност е от ключово значение за устойчивия растеж на градовете. Много местни власти ускориха плановете си за устойчива градска мобилност. Инвестициите на кохезионната политика в градска мобилност се удвоиха от 8 млрд. евро в периода 2007-2013г. до 17 млрд. евро в периода 2014-2020г. Имаме инвестициите, имаме инструментите, нека направим най-доброто с тях.“ , подчерта комисар Ферейра.

Мониторинговата група за наблюдение на кохезионната политика в ЕС е създадена от групата на ЕНП в Европейския парламент. Тя следи работата на националните власти в изпълнението на политиката по сближаване и наблюдава навременното планиране на инвестициите в новия програмен период. Фокусът на групата е успешното приключване на инвестициите и отчитането на проектите от изминалия програмен период, както и навременния старт в планирането и финансирането на проекти от новата бюджетна рамка до 2027 г. В нея участват членове на Европейския парламент от всички държави-членки, които провеждат регулярни срещи с представители на всички участници в процеса по управление на средствата от ЕС. Предвижда се в следващите месеци работната група да проведе съвместни заседания с ресорни европейски комисари, членове на Европейската сметна палата и ОЛАФ, с експерти и представители на националните и местните власти от държавите-членки.

댓글


bottom of page