top of page

Андрей Новаков предлага да има специален надзор за големите транспортни проекти в ЕС

Европа да създаде ясна дефиниция за големите инфраструктурни проекти и да ги открои от всички останали като инвестиции с особено значение и приоритет. Това поиска българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков в Комисията по бюджетен контрол на Европарламента.


В своя доклад за изпълнението на големите инфраструктурни проекти Новаков предлага те да бъдат изведени като отделна категория в правилата, за да бъдат разглеждани с предимство по ускорена процедура и да подлежат на особен надзор, така че изпълнението им да не зависи от вътрешнополитическите процеси в държавите-членки. Предложението е дефиницията за голям проект да се основава не само на цената на инвестицията, но преди всичко на нейната значимост за регионите и хората.


„Европа обича да се хвали, че действа на точното място в точния момент, но по отношение на големите инвестиции в транспортна инфраструктура това не е съвсем вярно“, коментира Новаков. Големите проекти се бавят с години заради административна тежест и правила, които утежняват пагубно реализацията на инвестициите, вместо да ги улесняват. Проблемът се отразява пряко върху транспортната свързаност, а от там върху развитието на регионите и живота на хората. Това ще се промени, ако Европа създаде ясна дефиниция за голям проект, основана на съвкупност от критерии, например размер на инвестицията, значимост за регионите и ефект. Само така тези проекти могат да бъдат изведени в отделна категория и да бъдат разглеждани приоритетно чрез „бърза писта“.


В Доклада си Андрей Новаков се основава на изследване на Европейската сметна палата (ЕСП), според което реализацията на големите транспортни проекти до 2020 г. отнема средно 15 години, също поради значителни закъснения (в някои случаи до 11 години) спрямо предварително заложените срокове за изпълнение. Допълнително предизвикателство се оказва и фактът, че поради своите срокове някои от големите транспортни проекти попадат в обхвата на няколко програмни периода и различни грантови схеми, всяка от които изисква ново предложение за проект и процес на подбор. Това води до дублиране на усилията и повече административна тежест.


Андрей Новаков е член на Европейския парламент за втори пореден мандат. През последните пет години той е част от преговорния екип на Европарламентa за ежегодните бюджети на Европейския съюз. Той е координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие и участва в още три парламентарни комисии - Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

Comments


bottom of page