top of page

Андрей Новаков иска нови целеви средства за отбрана в евробюджета за 2025 г.

В годишния европейски бюджет за 2025 г. да бъдат заделени целеви средства за укрепване и развитие на собствените способности за сигурност и отбрана. За това настоява българският евродепутат от ЕНП / ГЕРБ Андрей Новаков с конкретни насоки в процедурата за изготвяне на годишния бюджет на Европейския съюз за следващата година.

В предложението си Новаков акцентира върху нуждата от адекватно финансиране, особено в областта на военната мобилност, подкрепата за отбранителната промишленост, защитата на критичната инфраструктура на ЕС и оперативната съвместимост на инфраструктурата. В позицията се казва, че „бюджетът е от съществено значение в контекста на новата отбранителна стратегия на ЕС и засилената координация в областта на сигурността и отбраната между държавите-членки, особено с оглед на създаването на "военен Шенген"“. Идеята за въвеждане на военен еквивалент на Шенгенската зона се обсъжда неформално и сега в търсене на механизъм за облекчено придвижване на военнослужещи от НАТО без визи между страните-членки на алианса, както и за обмен и транспортиране на военно оборудване с минимум бюрократични пречки.

Новаков се обявява също за увеличаване на бюджетната подкрепа на ЕС за държавите-членки по външните граници и подкрепя необходимостта от дефиниране на работещи решения в борбата с киберпрестъпността и организираната престъпност с трансгранично измерение.

Предложенията на Новаков са подкрепени от зам.-председатели на парламентарните комисии по външни работи и по отбрана и сигурност, както и от евродепутати от шест държави - Полша, Литва, Хърватска, Франция, Германия и Словакия. 

 

Андрей Новаков е член на Европейския парламент за втори пореден мандат. През последните шест години той е част от преговорния екип на Европарламентa за ежегодните бюджети на Европейския съюз. Той е координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие и участва в още три парламентарни комисии - Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

Commentaires


bottom of page